Λιανικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού σε ειδικευμένα καταστήματα