Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων, εξοπλισμού και προμηθειών