Θήρα, τοποθέτηση παγίδων και συναφείς δραστηριότητεςstell