Κατασκευή οργάνων και συσκευών μέτρησης, δοκιμών και πλοήγησης