Κοπή, μορφοποίηση και τελική επεξεργασία λίθωνsstein