Κατασκευή κοίλου γυαλιού og husholdningsartikler av glass og krystall