Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητεςl