Eksterritoriaalsete organisatsioonide ja üksuste tegevus