Arhitekti- ja inseneritegevused; teimimine ja analüüs