Jäätmekogumine, -töötlus ja -kõrvaldus; materjalide taaskasutusele võtmine