Mõõte-, katse- ja navigatsiooniseadmete tootmine; ajanäitajate tootmine