Taime- ja loomakasvatus, jahindus ja neid teenindavad tegevusalad