Lausriide ja lausriidest toodete tootmine, v.a rõivad