Jahu ja tangainete, tärklise ja tärklisetoodete tootmine