Behandling og bortskaffelse af ikke-farligt affald