Ústavní sociální péče o mentálně postižené a osoby závislé na návykových látkách

87.20
Ústavní sociální péče o mentálně postižené a osoby závislé na návykových látkách
Tato třída zahrnuje činnosti zařízení pro osoby s opožděným duševním vývojem, duševně choré nebo závislé na návykových látkách. Tato zařízení poskytují ubytování a stravování, ochranný dohled, poradenství a určitou míru lékařské péče, nejedná se však o nemocniční péči.

Z:
- činnosti:
• zařízení pro léčbu alkoholové a drogové závislosti
• psychiatrických sanatorií
• zařízení chráněného bydlení pro psychicky labilní osoby
• zařízení pro mentálně zaostalé osoby
• domy na půl cesty pro osoby s duševním onemocněním a osoby závislé na návykových látkách
N:
- činnosti psychiatrických oddělení nemocnic a psychiatrických klinik (86.10)
- činnosti zařízení sociální péče s ubytováním jako jsou např. útulky pro bezdomovce (87.90)