Terciární vzdělávání

85.42
Terciární vzdělávání
Z:
- první (bakalářský), druhý (magisterský) a třetí (doktorský) stupeň terciárního vzdělávání
ZT:
- umělecké školy poskytující terciární vzdělávání