Postsekundární jiné než terciární vzdělávání

85.41
Postsekundární jiné než terciární vzdělávání
Z:
- poskytování postsekundárního vzdělávání, které nelze považovat za vzdělávání terciární, např. doplňkového postsekundárního vzdělávání jako přípravy na terciární vzdělávání nebo na postsekundární, nikoli terciární vzdělávání profesní.