Regulace činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče, vzděláváním, kulturou a sociální péčí, kromě sociálního zabezpečení

84.12
Regulace činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče, vzděláváním, kulturou a sociální péčí, kromě sociálního zabezpečení
Z:
- veřejnou správu programů zaměřených na zlepšení osobní a fyzické pohody občanů:
• zdraví
• vzdělávání
• kultura
• sport
• rekreace
• životní prostředí
• bydlení
• sociální služby
- veřejnou správu výzkumných a vývojových politik a s tím souvisejících prostředků pro tyto oblasti
ZT:
- financování rekreačních a kulturních činností
- rozdělování grantů umělcům
- správu programů v oblasti zásobování pitnou vodou
- řízení sběru a likvidace odpadů
- správu programů na ochranu životního prostředí
- správu programů pro výstavbu bytů
N:
- likvidaci odpadních vod a odpadů, odstraňování znečištění životního prostředí (oddíly 37, 38 a 39)
- činnosti v oblasti povinného sociálního zabezpečení (84.30)
- vzdělávání (viz sekce P)
- činnosti související s lidským zdravím (oddíl 86)
- muzea a jiná kulturní zařízení (oddíl 91)
- činnosti státních knihoven a archivů (91.01)
- sportovní a jiné rekreační činnosti (oddíl 93)