Veřejná správa a hospodářská a sociální politika

84.1
Veřejná správa a hospodářská a sociální politika
Tato skupina zahrnuje všeobecné činnosti veřejné správy (například výkonnou, legislativní, finanční a jinou správu na všech úrovních) a dohled v oblasti hospodářské a sociální.