Pořádání konferencí a hospodářských výstav

82.30
Pořádání konferencí a hospodářských výstav
Z:
- organizování, propagaci a/nebo řízení akcí, jako jsou firemní a obchodní výstavy, veletrhy, kongresy, konference a zasedání, přičemž může a nemusí být zahrnuto poskytnutí managementu, může a nemusí být zahrnuto poskytnutí personálu pro provoz zařízení, v nichž se tyto akce konají