Činnosti agentur zprostředkujících zaměstnání

78.10
Činnosti agentur zprostředkujících zaměstnání
Tato třída zahrnuje vytváření přehledů volných pracovních míst a doporučování nebo umísťování uchazečů o zaměstnání, přičemž umísťovaní jednotlivci nejsou zaměstnanci agentury, která práci zprostředkovává.

Z:
- vyhledávání, výběr a umísťování žadatelů o zaměstnání
- činnosti castingových agentur, např. hereckých, modelingových
- on-line činnosti agentur zprostředkovávající zaměstnání
N:
- činnosti uměleckých agentů nebo agentur (74.90)