Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd

72.19
Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd
Z:
- výzkum a experimentální vývoj v oblasti přírodních a technických věd kromě výzkumu a experimentálního vývoje v oblasti biotechnologie:
• výzkum a vývoj v oblasti přírodních věd
• výzkum a vývoj v oblasti technických věd a technologie
• výzkum a vývoj v oblasti lékařských věd
• výzkum a vývoj v oblasti zemědělských věd
• interdisciplinární výzkum a vývoj, převážně v oblasti přírodních a technických věd

Patří sem zejména výzkum a experimentální vývoj v oblasti: matematiky, fyziky, astronomie, chemie, strojírenství, hutnictví, dobývání, zoologie, biologie, medicíny, geologie, oceánografie, zemědělství, životního prostředí atd.