Pojištění, zajištění a penzijní financování, kromě povinného sociálního zabezpečení

65
Pojištění, zajištění a penzijní financování, kromě povinného sociálního zabezpečení
Tento oddíl obsahuje ručení za roční renty, pojistné smlouvy, investování pojistného pro vybudování portfolia finančních aktiv využívaných k hrazení pojistných událostí. Patří sem poskytování přímého pojištění a zajištění.