Činnosti v oblasti filmů, videozáznamů a televizních programů

59.1
Činnosti v oblasti filmů, videozáznamů a televizních programů
Tato skupina zahrnuje výrobu hraných a jiných filmů, ať již na páscích, videokazetách, DVD či jiných médiích (vč. digitální distribuce), pro přímé promítání v biografech nebo pro televizní vysílání; vedlejší činnosti jako filmovou montáž, filmový střih, dabing atd.; poskytování filmů jiným průmyslovým odvětvím; promítání filmů.
Patří sem rovněž nákup a prodej filmových práv.