Skladování a vedlejší činnosti v dopravě

52
Skladování a vedlejší činnosti v dopravě
Tento oddíl zahrnuje skladování a pomocné činnosti pro dopravu, jako je provozování dopravní infrastruktury (např. letišť, přístavů, tunelů, mostů atd.), činnosti dopravních agentur a manipulaci s nákladem.