Námořní a pobřežní osobní doprava

50.10
Námořní a pobřežní osobní doprava
Z:
- dopravu osob v mořských a pobřežních vodách pravidelnou dopravou nebo příležitostně:
• provozování lodí pro exkurze, zábavu, poznávání
• provozování trajektů, vodních taxi atd.
ZT:
- pronájem výletních lodí s posádkou pro námořní a pobřežní plavbu (např. plavba s rybařením)
N:
- provozování restaurací a barů na palubě lodí, pokud patří samostatné firmě (56.10 a 56.30)
- pronájem výletních lodí a jachet bez posádky (77.21)
- pronájem komerčních lodí a člunů bez posádky (77.34)
- provoz „plovoucích kasin“ (92.00)