Podpůrné činnosti pro lesnictví

02.40
Podpůrné činnosti pro lesnictví
Tato třída zahrnuje části lesnických činností vykonávané na základě smlouvy nebo dohody.

Z:
- poskytování služeb pro lesnictví:
• evidence dřevin
• poradenství v oboru lesnictví
• hodnocení dřeva
• protipožární ochrana
• kontrola a regulace škůdců v lesnictví
- poskytování služeb pro těžbu dřeva:
• doprava klád v lese
N:
- provoz lesních školek (02.10)
- odvodňování lesních ploch (43.12)
- vyklízení stavenišť (43.12)