Demolice a příprava staveniště

43.1
Demolice a příprava staveniště
Tato skupina zahrnuje činnosti sloužící k přípravě staveniště pro následné provádění stavebních prací, včetně stržení a odklizení stávajících staveb.