Výstavba inženýrských sítí pro elektřinu a telekomunikace

42.22
Výstavba inženýrských sítí pro elektřinu a telekomunikace
Tato třída zahrnuje výstavbu vedení pro rozvod elektřiny a telekomunikačních vedení a souvisejících staveb a zařízení, které jsou jejich nedílnou součástí.

Z:
- výstavbu inženýrských děl pro:
• kabelové sítě elektrického a telekomunikačního vedení (městské i dálkové)
• elektrárny
N:
- služby projektového řízení inženýrských děl (71.12)