Výroba měřicích, zkušebních a navigačních přístrojů

26.51
Výroba měřicích, zkušebních a navigačních přístrojů
Tato třída zahrnuje výrobu vyhledávacích, detekčních, navigačních, naváděcích, leteckých a lodních systémů a přístrojů; výrobu automatických kontrolních a regulačních přístrojů, např. pro použití u topení, klimatizace, chladicích systémů a spotřebičů; nástroje a přístroje pro měření, zobrazování, zaznamenávání, přenos, regulaci a kontroly teploty, vlhkosti, tlaku, podtlaku, spalování, toku, hustoty, viskozity, kyselosti, koncentrace a rotace; součtový (tj. zaznamenávající) průtokoměr a počitadla; nástroje pro měření a testování charakteristik proudu (elektřiny) a elektrických signálů; přístroje a systémy pro provádění laboratorní analýzy chemického nebo fyzikálního složení nebo koncentrace vzorků pevných, kapalných, plynných látek nebo směsí; ostatní měřicí a zkušební přístroje a jejich díly.

Patří sem také výroba neelektrických měřicích, zkušebních a navigačních přístrojů (s výjimkou jednoduchých mechanických nástrojů).

Z:
- výrobu přístrojů pro letecké motory
- výrobu přístrojů pro testování emisí motorových vozidel
- výrobu meteorologických přístrojů
- výrobu přístrojů pro zkoušení a kontrolu fyzikálních vlastností
- výrobu detektorů lži
- výrobu detektorů pohybu
- výrobu detektorů záření a přístrojů pro monitorování záření
- výrobu detektorů min, signálních generátorů, detektorů kovů
- výrobu zeměměřických a geodetických přístrojů
- výrobu kapalných a bimetalických teploměrů (kromě lékařských teploměrů)
- výrobu regulátorů vlhkosti
- výrobu regulátorů mezních hodnot teploty
- výrobu regulátorů plamene a hořáků
- výrobu spektrometrů
- výrobu pneumatických měřicích přístrojů
- výrobu měřičů spotřeby (např. vody, plynu, elektřiny)
- výrobu průtokových měřičů a počitadel
- výrobu počitadel ke sčítání kusů, osob apod.
- výrobu vyhledávacích, detekčních, navigačních, leteckých a lodních (námořních) přístrojů, včetně zvukových bójek
- výrobu radarů a radarových přístrojů
- výrobu systému globální navigace (GPS)
- výrobu měřicích přístrojů pro ochranu životního prostředí a pro automatickou kontrolu zařízení
- výrobu průmyslových zařízení pro automatické řízení procesů
- výrobu měřicích a záznamových přístrojů (např. černé skříňky v letadlech)
- výrobu přístrojů pro provádění laboratorních analýz (např. přístroje pro rozbor krve)
- výrobu laboratorních vah, inkubátorů a ostatních laboratorních měřicích a testovacích přístrojů
N:
- výrobu telefonních záznamníků (26.30)
- výrobu ozařovacích zařízení (26.60)
- výrobu optických vojenských zaměřovacích přístrojů (26.70)
- výrobu diktafonů (28.23)
- výrobu vah (kromě laboratorních vah), vodovah, měřicích pásem atd. (28.29)
- výrobu lékařských teploměrů (32.50)
- instalaci kontrolních zařízení používaných v průmyslu (33.20)
- výrobu jednoduchých mechanických měřicích přístrojů (např. měřicích pásem, posuvných měřítek) (podle hlavního používaného materiálu)