Pěstování plodin jiných než trvalých

01.1
Pěstování plodin jiných než trvalých
Tato skupina zahrnuje pěstování plodin jiných než trvalých, tzn. plodin s životností ne delší než dvě růstová období. Skupina rovněž zahrnuje pěstování těchto plodin za účelem získávání osiva.