Výroba surového železa, oceli a feroslitin

24.1
Výroba surového železa, oceli a feroslitin
Tato skupina zahrnuje mj. přímou redukci železné rudy, výrobu surového železa v tavené nebo pevné podobě, oxidaci surového železa na ocel, výrobu feroslitin a výrobu výrobků z oceli.