Výroba hnojiv a dusíkatých sloučenin

20.15
Výroba hnojiv a dusíkatých sloučenin
Z:
- výrobu hnojiv:
• jednoduchých nebo komplexních dusíkatých, fosfornatých (fosforečných) nebo draselných hnojiv
• močoviny, surových přírodních fosfátů a surových přírodních draselných solí
- výrobu přidružených (asociovaných) výrobků s obsahem dusíku:
• kyseliny dusičné a nitrosírové (sulphonitric), čpavku, chloridu amonného, uhličitanu amonného, dusitanů a dusičnanů draslíku
ZT:
- výrobu zahradní zeminy s rašelinou jako hlavní složkou
- výrobu směsi zahradní zeminy z přírodní zeminy, písků, jílů a minerálů
N:
- těžbu guána (08.91)
- výrobu agrochemických výrobků jako jsou pesticidy (20.20)