Pěstování trvalých plodin

01.2
Pěstování trvalých plodin
Tato skupina zahrnuje pěstování trvalých plodin, tzn. plodin, které přežijí více než dvě růstová období a které buď po každém období odumřou nebo rostou nepřetržitě. Patří sem rovněž pěstování těchto plodin za účelem získávání osiva.