Statistická klasifikace ekonomických činností v Evropském společenství, Rev. 2 (NACE Rev. 2)