Дейност на музеи

91.02
Дейност на музеи
- дейност на музеи от всякакъв вид:
  • музеи на изкуствата, музеи за бижута, мебели, костюми, керамика, сребърни вещи и други
  • музеи по естествена история и науки, природонаучни и технологични, исторически музеи, вкл. военни музеи
  • други специализирани музеи
- дейности на художествени галерии с търговска цел - 47.78
- реставрация на произведения на изкуството и експонати от музейни колекции - 90.03
- дейности на библиотеки и архиви - 91.01