Артистична и творческа дейност

90
Артистична и творческа дейност
експлоатация на зали за представления и предоставяне на услуги за удовлетворяване на културните и развлекателните интереси на клиентите. Това включва създаване, промоциране и участие в представления на сценични произведения на живо, събития или изложби, предназначени за широката публика, предоставяне на артистични, творчески и технически умения за създаване на творчески продукти и представления на сценични произведения на живо.
- дейност на музеи от всякакъв вид; дейности на ботанически и зоологически градини, природни паркове и резервати; опазване на културно-исторически паметници и места – раздел 91
- организиране на хазартни игри - раздел 92
- спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих - раздел 93
Някои единици, които предоставят културни и развлекателни средства и услуги се класифицират в други раздели като:
- производство, постпродукция и разпространение на филми - 59.11, 59.12, 59.13
- прожектиране на филми - 59.14
- създаване и излъчване на радио- и телевизионни програми - 60.1, 60.2