Социални грижи с настаняване за лица с умствена изостаналост, психичноболни и зависими от наркотици

87.20
Социални грижи с настаняване за лица с умствена изостаналост, психичноболни и зависими от наркотици
- предоставяне на стационарни грижи (без услугите на лечебни заведения, акредитирани като болници) за лица с умствени и психични увреждания или заболявания, както и за лица, зависими от наркотични вещества или алкохол. Заведенията предлагат настаняване, хранене, подпомагане, превантивно наблюдение с цел сигурност, както и известен обем здравни грижи. Включва също и  стационарна грижа и лечение на пациенти с психични заболявания, наркомании и алкохолизъм. Класът включва дейността на: 
  • заведения за лечение на алкохолизъм и наркомании 
  • психиатрични рехабилитационни центрове или домове
  • домове или центрове за лица с емоционални разстройства
  • заведения за лица с ментални увреждания
  • центрове за краткосрочно настаняване, специализирани в областта на психичното здраве
- дейност на психиатрични болници - 86.10
- социални грижи с настаняване за  бездомни лица, предоставяни от центрове за временно настаняване – 87.90