Професионално обучение след средно образование, но не висше

85.41
Професионално обучение след средно образование, но не висше
Този клас включва предоставяне на професионално обучение след завършено средно образование по образователни програми, които с оглед на тяхното съдържание не могат да се считат за висше образование. Типичен пример са програми за професионално обучение по професии или занаяти, водещи до придобиване на професионална квалификация.

- професионално обучение след завършено средно образование, водещо до придобиване на четвърта степен на професионална квалификация
- обучение за възрастни, както е дефинирано в група 85.5