Прогимназиално и средно общо образование

85.31
Прогимназиално и средно общо образование
Класът включва образованието, което поставя фундамента за обучение и развитие на личността през целия живот, и разширява възможностите за образование по-нататък, на същата или по-висока степен. Образователните институции в този клас предлагат програми, които се  характеризират с предметна ориентация и със специализация на преподавателите по учебни предмети, но са предимно общообразователни. Целта на тези програми е да подготвят учениците за последващо професионално обучение или за директно постъпване във висшето образование без някакви допълнителни изисквания.

- прогимназиален етап на основното образование - общообразователни програми 
- средно  образование по непрофилирани и профилирани общообразователни програми в училища с прием след седми или осми клас, даващо право на достъп до висшето образование. Средното общо образование осигурява усвояването на общообразователния минимум и при възможност профилирана подготовка съгласно държавните образователни изисквания.