Комплексно обслужване на сгради

81.10
Комплексно обслужване на сгради
- предоставяне на пакет от услуги на местата, където възложителите извършват тяхната собствена дейност (производствени сгради, магазини, офис сгради, болници, спортни центрове, образователни заведения, военни сгради  и т.н.). Тези услуги са в помощ на дейността на клиента, но не са свързани с основния характер на неговата дейност, като изпълнителите на спомагателното обслужване не участват в същинската дейност на клиента и не носят отговорност за нея. Пакетът от услуги обикновено е съставен по изискванията на клиента и може да включва обичайно вътрешно почистване, отстраняване на отпадъци, текущо поддържане на сградите и околните площи, портиерско обслужване, охрана,  обработка на кореспонденция и други административни услуги, обслужване на местата за хранене, пране, отопление на сградите и други.
- предоставяне на само една от спомагателните услуги (например само вътрешно почистване на сградата) – в класа, съответстващ на предоставяната услуга
- предоставяне на човешки ресурси - управленски и изпълнителски персонал  - за осигуряване на цялостното функциониране на предприятието на клиента (например хотел, ресторант, мина или болница) – в класа за икономическа дейност на разглежданото предприятие
- предоставяне на място на услуги по управление и експлоатация на клиентски компютърни системи и/или средства за обработка на данни – 62.03 
- управление на затвори, срещу заплащане – 84.23