Дейности в областта на технически системи за сигурност

80.20
Дейности в областта на технически системи за сигурност
- наблюдение и контрол  (вкл. дистанционно) с електронни системи за сигурност като сигнално-охранителни известителни системи срещу пожар и неправомерен достъп, вкл. изграждане и поддържане на тези системи за сигурност
- инсталиране, ремонт, реконструкция и настройване на механични или електронни заключващи устройства с блокировки, сейфове и трезорни каси, във връзка с тяхното последващо наблюдение и контрол  (вкл. дистанционно)

Единиците, които извършват тези дейности, могат също да продават (доставят) такива системи за сигурност, механични или елекронни заключващи устройства и сейфове.
- изграждане на системи за сигурност, без тяхното последващо наблюдение и контрол - 43.21
- търговия на дребно в специализирани магазини със сигнално-охранителни системи, механични или електронни заключващи устройства, сейфове и трезорни каси ( без последващо наблюдение, услуги по монтиране или поддържане) - 47.59
- дейност на консултанти по сигурността – 74.90
- дейности по обществен ред и сигурност, финансирани от държавата – 84.24
- изработване на ключове от оригинал (ключарски услуги) – 95.29