Частна охранителна дейност, без използване на технически системи за сигурност