Даване под наем и оперативен лизинг на други лични и домакински вещи

77.29
Даване под наем и оперативен лизинг на други лични и домакински вещи
- даване под наем на други домакински и лични вещи (без предназначените за спорт и развлечения), отдавани на домакинства или предприятия:
  • текстилни изделия, облекло и обувки
  • мебели, артикули от фаянс, керамика и стъкло, прибори за кухня и маса, битови електроуреди  
  • бижутерия, музикални инструменти, театрални аксесоари и костюми
  • книги и периодични издания
  • машини и инстументи за използване в дома - например за ремонтни или хоби дейности
  • битова аудио- и видеотехника
  • цветя и растения
- даване под наем на автомобили (леки автомобили, камиони, ремаркета, къмпинг-автомобили), без водач - 77.1
- даване под наем на оборудване и екипировка за спорт или развлечение - 77.21
- даване под наем на видеокасети и дискове – 77.22
- даване под наем на офис мебели – 77.33
- даване под наем на мотоциклети и моторни каравани, без водач – 77.39
- предоставяне на спално бельо, работно облекло и подобни артикули от обществени перални – 96.01