Ветеринарномедицинска дейност

75
Ветеринарномедицинска дейност
Този раздел включва осигуряване на дейности по опазване здравето и контрол по здравеопазване на селскостопанските животни или домашните любимци. Тези дейности се извършват от правоспособни ветеринарни лекари във ветеринарни клиники, както и посещения във ферми или домове или в собствени консултативни кабинети и операционни зали.