Отглеждане на тютюн

01.15
Отглеждане на тютюн
- първична обработка на тютюневите листа, например сушене - 01.63
- производство на тютюневи изделия - 12.00