Научноизследователска и развойна дейност в областта на естествените, медицинските, селскостопанските и техническите науки, без биотехнологиите

72.19
Научноизследователска и развойна дейност в областта на естествените, медицинските, селскостопанските и техническите науки, без биотехнологиите
- научноизследователска и развойна дейност в областта на естествените, медицинските, селскостопанските и техническите науки, без изследванията и експерименталните разработки в областта на биотехнологиите:
  • научноизследователска и развойна дейност в областта на естествените науки
  • научноизследователска и развойна дейност в областта на техническите науки
  • научноизследователска и развойна дейност в областта на медицинските науки
  • научноизследователска и развойна дейност в областта на селскостопанските науки
  • изследвания и разработки с интердисциплинарен характер главно в областта на естествените и техническите науки