Архитектурни и инженерни дейности

71.1
Архитектурни и инженерни дейности
Тази група включва осъществяване на архитектурни, инженерни, проектантски, картографски дейности, строителен надзор и подобни.