Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи

71
Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи
Този раздел включва архитектурни, инженерни, проектантски, картографски дейности и строителен надзор.
- дейности по изпитвания и анализи на физични свойства, химичен състав и чистота и други